Witamy w Kancelarii Konsultant

Kancelaria Radcy Prawnego Konsultant Macieja Roczy?skiego od 20-stu lat specjalizuje si? w sprawach z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz z szeroko poj?tego prawa rodzinnego.

Kancelaria specjalizuje si? w szczeglno?ci:

sprawami o odszkodowanie i zado??uczynienie za doznan? krzywd? z tytu?u, np. wypadkw komunikacyjnych (do 20 lat wstecz), b??dw w sztuce lekarskiej, wypadkach przy pracy i innych wypadkach zwi?zanych z naruszeniem cia?a, rozstrojem zdrowia, ?mierci poszkodowanego.

Kancelaria udziela porady prawne i niesie pomoc prawn? oraz zajmuje si? reprezentacj? prawn?, zarwno osb fizycznych jak i instytucji, oraz podmiotw gospodarczych.

Celem Kancelarii jest efektywne rozwi?zywanie problemw, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i do?wiadczenia, oraz z uwzgl?dnieniem jak najlepszego interesu Klientw.

Profesjonalna obs?uga prawna to w rzeczywisto?ci dodatkowy zysk i bezpiecze?stwo finansowe.
 
Proponujemy us?ugi prawne w zakresie:

Prawo cywilne:

 • umowy, opinie prawne,
 • sprawy o zap?at?
 • dochodzenie roszcze?, prowadzenie negocjacji
 • egzekucja

Prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dzia? spadku,
 • zabezpieczenie spadku, przyj?cie b?d? odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie niewa?no?ci testamentu (np. z powodu "braku ?wiadomo?ci" testatora),
 • sporz?dzanie testamentw, wydziedziczanie,
 • dochodzenie zachowku,
 • dochodzenie wykonania zapisw, polece?,
 • dochodzenie uznania spadkobiercw i zapisobiercw za niegodnych dziedziczenia

Prawo rodzinne:

 • reprezentacja w sprawach rozwodowych lub separacji ,
 • sprawy o alimenty,
 • sporz?dzanie i opiniowanie umw maj?tkowych,
 • sprawy o w?adz? rodzicielsk?,
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o podzia? maj?tku wsplnego (w tym tak?e osb ?yj?cych w konkubinacie).

Prawo pracy:

 • zak?adanie i obs?uga sp?ek prawa handlowego,
 • sprawy o przywrcenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytu?u wypadku przy pracy,
 • sprawy o zap?at? wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop, ekwiwalentu za prac? w godzinach nadliczbowych,
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwi?zanie stosunku pracy,
 • mobbing,
 • opiniowanie umw o prac?

Prawo administracyjne:

 • prowadzenie post?powa? przed organami administracyjnymi,
 • s?dami administracyjnymi,
 • opinie prawne

Prawo gospodarcze, budowlane, nieruchomo?ci, prawo przewozowe:

 • obs?uga prawna inwestycji,
 • mieszkaniowych i komercyjnych,
 • negocjowanie umw na zakup/zbycie nieruchomo?ci,
 • umowy najmu nieruchomo?ci komercyjnych,
 • tytu? prawny do nieruchomo?ci,
 • zarz?dzanie nieruchomo?ciami,
 • sprawy o zap?at?

Prawo sp?dzielcze i inne wed?ug potrzeb

 

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego
"Konsultant"
Maciej Roczy?ski
Plac Zwyci?stwa 9/1
72-300 Gryfice
_______________
NIP 857-020-91-55
_______________
konsultantgryf@op.pl
.
tel: 91-384-8854
kom: 693-706-077
.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.